Tämä on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian espoontyovaenopistontuntiopettajat.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste. Verkkosivusto julkaistiin vuonna 2022. 

Saavutettavuusseloste on laadittu 1.8.2022. 

espoontyovaenopistontuntiopettajat.fi-verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty noudattamaan saavutettavuusperiaatteita kansainvälistä WCAG 2.1 -ohjeistusta mukaillen AA-tasoa. Työtä ja kehitystä jatketaan edelleen. 

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.  Havaitsimme sivuston saavutettavuudessa epäkohtia käyttäessämme mm. Wave-työkalua ja W3C- validaattoria (validator.w3.org)

Verkkosivuston saavutettavuuden tila 

espoontyovaenopistontuntiopettajat.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain/täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Seuraavassa käydään läpi, mitkä saavutettavuusvaatimukset eivät täysin täyty sivustolla.

Ei-saavutettava sisältö 

Kehittämiskohteitamme ovat muun muassa: 

  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia lukemisen järjestyksen osalta (1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys).
  • Joistakin sivuston kuvista puuttuu alt-teksti. Sivustolla on joitain linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin, tai ollenkaan linkin kohdetta. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö).
  • Sivujen toistuvien elementtien ohittaminen ei onnistu näppäimistöllä (2.4.1 Ohita lohko)
  • Sivusto sisältää otsikoita, joita ei ole merkitty oikeilla otsikkotasoilla (2.3.4 Kohdistusjärjestys).
  • Sivusto sisältää kuvalinkkejä, joilla ei ole vaihtoehtoistakuvausta (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)).
  • Käyttöliittymäkomponenttien nimeä ja roolia ei aina voida selvittää ohjelmallisesti (4.1.2 Nimi, rooli, arvo).
  • Sivuston joissain komponenteissa on englanninkielisiä osia, kun sivuston kielenä tulisi olla suomi. (3.1.2)
  • Liitetiedostojen tekstin ja taustan tai visuaalisten esitysten kontrasti ei ole kaikissa kohdin WCAG-standardin mukainen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkosivuston sisällön saavutettavuutta kouluttamalla ja ohjeistamalla päivittäjiä saavutettavan sisällön tuottamisessa verkkopalveluun. 

Palaute ja yhteystiedot 

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Espoon työväenopisto. 

Voit lähettää palautetta sivuston saavutettavuuteen liittyen tai pyytää tietoja saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä sähköpostitse sivuston ylläpitäjään: verkkoviestinta@omnia.fi. 

Täytäntöönpanomenettely 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Mikäli palautettasi tai pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
saavutettavuusvaatimukset.fi
Verkkolomake (saavutettavuusvaatimukset.fi)