Sivuston käytön analysointi ja kehittäminen

Espoontyovaenopistontuntiopettajat.fi-sivusto käyttää GDPR:n mukaista WP Statistics-kävijäseurantapalvelua sivuston käytön ja liikenteen analysointia ja kehittämistä varten. 

Sivuston käyttäjien tietoja ei tallenneta tai käsitellä niin, että yksittäisen käyttäjän tietoja voitaisiin seurata tai tarkastella. WP Statistics ei kerää, tallenna tai lähetä mitään henkilötietoja sivuston vierailijoista, myös vierailijan IP-osoite anonymisoidaan. WP Statistics ei tallenna evästeitä vierailijoiden selaimiin.

Lue lisää WP Statisticsin GDPR:ää noudattamisesta (wp-statistics.com).

Linkit ulkopuolisiin verkkopalveluihin

Verkkosivustollamme on linkkejä myös muille sivustoille. Vaikka pyrimme linkittämään espoontyovaenopistontuntiopettajat.fi:stä ainoastaan sellaisille sivustoille, joiden yksityisyyden suojan kriteerit vastaavat omiamme, emme kuitenkaan ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojan käytännöistä.

Henkilötiedot

Yleisesti ottaen espoontyovaenopistontuntiopettajat.fi-verkkosivustolla voi vierailla paljastamatta henkilöllisyyttään tai muita tietoja itsestään.

Lue lisää tietoturvasta ja tietosuojasta Omniassa (omnia.fi)

Sivuston saavutettavuus

Sivustolle on tehty arviointi, jossa todettiin, että sivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuusselosteessa on kuvattu tarkemmin saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Selosteessa on myös kerrottu, miten voit antaa saavutettavuuspalautetta tai pyytää sivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa.

Sivuston käyttöehdot

Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti- ja kuva-aineistoon ovat Maanmittauslaitoksella tai muulla ai-neiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan.

Sivustolla olevia kuvia ei saa manipuloida tai muuttaa ilman lupaa. Kuvia ei saa hyödyntää sopimattomalla tai hyvän tavan vastaisella tavalla eikä käyttää markkinointi- ja mainostarkoituksiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa siirtää julkaisuoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Maanmittauslaitos ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Maanmittauslaitos ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.