Työväenopiston opetuksen tiimejä ovat Elinikäinen oppiminen, Hyvinvointi, Luovuus ja Perustaidot, joiden alaisuuteen kuuluvat eri ainealueet. Tutustu ainealueisiin (omnia.fi).

Tiimeissä toimivat suunnittelijaopettajat, pedagogiset asiantuntijat ja suunnittelijat suunnittelevat ainealueensa kurssit ja toimivat tuntiopettajien yhteyshenkilöinä. He perehdyttävät tuntiopettajat ja toimivat pedagogisena tukena koko työsuhteen ajan. 

Opetuksen assistentit toimivat ainealueen yhteyshenkilöinä ja avustavat kurssisuunnittelussa. Assistentit vastaavat osaltaan ainealueidensa kurssien hallinnoinnista ja markkinoinnista sekä tiedottavat, neuvovat ja ohjeistavat tuntiopettajia. Muut yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Elinikäinen oppiminen

Hyvinvointi

Luovuus

Perustaidot