28elokuu

ICT ja ilmasto, 2 op

Päivämäärä 28.8.2024-30.10.2024

TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) järjestämä koulutus opettajille opettaa ICT-alan keskeisimmät ilmastovaikutukset. Näitä lähestytään kahdesta näkökulmasta, systeemisesti alan pääasiallisten haasteiden kautta ja teknisemmin alan merkittävimpien tunnettujen vaikutteiden kautta.

Aikataulu ja sisällöt:

  • 28.8.2024 klo 16-19: ICT-alan tärkeimmät ilmastonmuutosta kiihdyttävät seikat ja niiden ymmärtäminen osana tietoyhteiskuntakehitystä.
  • 18.9.2024 klo 16-19: Alan kädenjälkivaikutukset eri aloilla, kuten liikkuminen, logistiikka, maatalous, teollisuus ja älyteknologiat. Lisäksi käydään läpi ICT-alan merkitys ilmasto- ja ympäristötyössä.
  • 9.10.2024 klo 16-19: Edellisten pohjalta alan suurimmat tunnistetut haasteet ja niiden rajaaminen kestävyysongelmiksi.
  • 30.10.2024 klo 16-19: Yhteenveto ja koulutuksen aikana tehtyjen tehtävien esittely

Osallistujat ymmärtävät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon, sekä positiiviset, että negatiiviset. Lisäksi he ymmärtävät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Koulutusosio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää ennakkotehtäviä, etäopetusta eri muodoissa ja suunnittelutehtäviä.

Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

Ilmoittaudu

*****

Koulutus on osa laajempaa GreenICTComp – kestävää kehitystä ICT-opettajille -koulutuskokonaisuutta (OPH). Hanke ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskokonaisuuden kehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

Koulutus tarjoaa perustaidot ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, systeemisestä ja tulevaisuusskenaarioihin perustuvasta ajattelusta sekä teknologian aiheuttamista muutoksista koulutusjärjestelmässä.

Tulevat koulutukset (voit osallistua yhteen tai useampaan osioon):

  • ICT ja ilmasto, 2op
  • Vastuullisuus ja datatoimijuus tekoälyaikakaudella, 2 op
  • Kestävä ICT-avusteinen pedagogiikka, 1 op

Tutustu koulutuskokonaisuuteen.