Espoon työväenopiston henkilökunnalla on mahdollisuus saada tietyin ehdoin Erasmus+ -apurahaa ulkomaan liikkuvuusjaksoille. Espoon työväenopistolla on Erasmus+ -akkreditointi Erasmus+ -ohjelmakaudella 2021-2027. Lisätietoja saat työväenopiston koordinaattorilta.

Erasmus+ -akkreditointi

Tuntiopettaja Erasmus+ -liikkuvuusjaksolla

Espoon työväenopiston tuntiopettajana voit osallistua ulkomaan liikkuvuusjaksolle, jos sinulla on:

 • tuntiopetusta Espoon työväenopistossa keskimäärin 16h / vko 
 • esimiehen hyväksyntä liikkuvuusjaksolle
 • liikkuvuusjakso edistää kansainvälisen tai ammatillisen osaamisesi kehittämistä (englannin kielitaito, opetusmetodit, oman ainealueen osaamisen kehittäminen jne.)

Tuntiopettajien linjaukset liikkuvuuksille

 • Olet velvollinen ilmoittamaan ajoissa Erasmus+ -liikkuvuutesi ajankohdasta kurssiesi vastuusuunnittelijalle.​
 • Erasmus+ -liikkuvuuden ajalta sinulle ei makseta palkkaa. Matkasi korvataan ja sinulle myönnetään ulkomaan päivärahaa kohdemaan mukaisesti. 
 • Opetuskaudella opetustuntisi siirretään tarvittaessa kurssin loppuun korvaaviksi opetuskerroiksi.
  • Et koe palkanmenetystä, koska opetuskerrat on mahdollista korvata. ​ ​
 • Voit lähteä liikkuvuusjaksolle myös opetuskautesi ulkopuolella. Tässä tapauksessa Omnia ei voi tarjota vakuutusta liikkuvuuden ajaksi, vaan sinun tulee hankkia vakuutuksesi omatoimisesti. ​​

Liikkuvuuksien toimintamuodot henkilöstölle

Tuntiopettajat voivat osallistua kolmenlaisille liikkuvuusjaksoille:

Job shadowing, “Työn varjostaminen”: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa oppiakseen uusia käytäntöjä ja saadakseen uusia ideoita havainnoimalla asiantuntijoita ja olemalla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa päivittäisessä työssä.

Opetusjaksot: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa antaen opetusta tai koulutusta oppijoille.

Täydennyskoulutus: Osallistujat voivat hyödyntää kurssia tai vastaavaa pätevien ammattilaisten järjestämää koulutusta. Koulutukseen on osallistuttava osallistujia vähintään kahdesta eri maasta ja osallistujien on voitava olla vuorovaikutuksessa muiden oppijoiden ja kouluttajien kanssa. Täysin passiivista toimintaa, kuten luentojen, puheiden tai konferenssien kuuntelemista, ei tueta.

(Lähde: Erasmus+ ohjelmaopas 2024)

Erasmus+ liikkuvuusjaksojen suunnittelu

Erasmus+ -liikkuvuuksien apuraha myönnetään vuosittain organisaatiokohtaisesti. Espoon työväenopisto viestittää henkilökuntaa apurahahakemuksen hakuajan ollessa käynnissä. Voit tiedustella Erasmus+ -liikkuvuuksien tilannetta koordinaattorilta. Kun olet saanut koordinaattorilta hyväksynnän liikkuvuusjaksolle, voit toimia alla olevien ohjeiden mukaisesti:

Ennen

Aikana

Jälkeen

Hankitun osaamisen jakaminen

Liikkuvuusjaksolle osallistujana olet velvollinen jakamaan hankittua osaamistasi työyhteisössä mm. seuraavin tavoin:  

 • Kirjoittamalla blogitekstin Omnia.fi -sivustolle
  • Omnialaiset maailmalla
  • Oppia ja iloa
 • Kertomalla vaihdossa oppimastaan työväenopiston / Omnian tilaisuuksissa  
 • Kertomalla vaihdossa oppimastaan tiimipalavereissa / työryhmissä  
 • Julkaisuilla työväenopiston someryhmissä
 • Muut jakamisen tavat:
  • EPALE
  • Kansalaisopistojen omat ryhmät
  • Facebook yms. somekanavat  

Tiedotuskanavat on hyvä miettiä valmiiksi ennen liikkuvuutta.  

Linkkejä liikkuvuusjaksojen blogeihin

Kieltenopettaja luovuuden lähteiden äärellä Barcelonassa

Kirjontaa kuninkaanlinnassa

Ohjaaja Juhani Luotola englannin kielikurssilla Espanjassa

Omnian kirjastolaisten kv-asiantuntijavaihto Ranskassa

Taito- ja taideaineiden koulutuspäällikkö vaihdossa Espanjassa

Tietohallinnon asiantuntijat vaihdossa Saksassa

Lisätietoja

EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Erasmus+ -ohjelmaopas – Aikuiskoulutuksen oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuus