Omnian järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden perusteena on ajantasainen lainsäädäntö. Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen, viihtyisä oppimis- ja työympäristö. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa

  • Omnian tiloissa
  • piha-alueilla sekä
  • opiskeluun liittyvissä muissa ympäristöissä.

Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Omniaa. Järjestysäännöissä käytetään opiskelija-termiä ja sillä tarkoitetaan kaikkia Omnian eri opiskelijoita, oppijoita, harjoittelijoita ja nuorten/aikuisten työpajojen pajajaksoille osallistuvia.

Järjestyssääntöjen ohjeet

Järjestyssäännöt sekä toiminta- ja kurinpito-ohjeet (omnia.fi)

  • Järjestyssäännöt saatavilla suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, arabiaksi, kurmanjiksi, persiaksi, somaliksi sekä soraniksi.