Espoon työväenopisto on Suomen toiseksi suurin vapaan sivistystyön oppilaitos. Kursseillemme osallistuu yli 20 000 innokasta opiskelijaa vuosittain. Olemme osa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa.

Työväenopiston opiskelijan polku

Oppijan polku havainnollistaa opiskelijan opintojen eri vaiheet ja niihin kuuluvat tuki- ja ohjauspalvelut.

Tietoa Espoon työväenopiston opiskelijan polusta

Työväenopiston rakenne

Työväenopiston henkilökunta

Työväenopiston henkilökunta koostuu vakituisesta henkilökunnasta, jonka vahvuus on noin 60 henkeä ja työsopimussuhteessa olevista noin 600 tuntiopettajasta. 

Johtava rehtori johtaa Osaaminen ja osallisuus -palvelualuetta

Maija Aaltola toimii Omniassa Osaaminen ja osallisuus -palvelualueen johtajana sekä koulutustehtäviä koskevien lakien mukaisena oppilaitoksen toiminnasta vastaavana johtavana rehtorina. 

Toimialarehtori vastaa toiminnasta 

Espoon työväenopistoa johtaa toimialarehtori Anna-Maija Iskanius. Hänen suorassa alaisuudessaan ovat työväenopiston koulutuspäälliköt. 

Tiimit toteuttavat koulutusta 

Koulutuspäälliköt toimivat tuntiopettajien hallinnollisina esihenkilöinä. He allekirjoittavat kaikki työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, heille ilmoitetaan mahdollisista poissaoloista ja heidän luvallaan tehdään mahdolliset muutokset opetuskertoihin. 

Tiimeissä toimivat suunnittelijaopettajat, pedagogiset asiantuntijat ja koulutussuunnittelijat suunnittelevat ainealueensa kurssit ja toimivat tuntiopettajien yhteyshenkilöinä. He perehdyttävät tuntiopettajat ja toimivat pedagogisena tukena koko työsuhteen ajan. 

Opetuksen assistentit toimivat ainealueen yhteyshenkilöinä ja avustavat kurssisuunnittelussa. Assistentit vastaavat osaltaan ainealueidensa kurssien hallinnoinnista ja markkinoinnista sekä tiedottavat, neuvovat ja ohjeistavat tuntiopettajia. 

Tutustu tiimien kuvauksiin, vastuualueisin sekä yhteystietoihin:

Työväenopiston toimintaperiaatteet 

Työväenopiston toimintaperiaatteet jakautuvat neljän teeman alle.

Espoon työväenopisto on kestävän oppimisen ja sivistyksen oppilaitos

Espoon työväenopisto on asiakaskeskeinen

Espoon työväenopisto rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa ja kaupunkia

Espoon työväenopistossa opiskeleminen luo hyvinvointia

Lisäksi Espoon työväenopisto noudattaa Omnian kestävän tulevaisuuden strategisia periaatteita. Lue lisää Kestävästä tulevaisuudesta Omniassa (omnia.fi).

Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 

Lisäksi työväenopistolla on lukuisia yhteistyökumppaneita Omnian ulkopuolella. Tärkeimpiä ovat:

  • Espoon kaupunki eri yksiköineen, kirjastot, asiointipisteet, palvelukeskukset sekä ruotsinkielinen työväenopisto Esbo Arbis  
  • Kansalaisopistojen liitto (KoL) 
  • Espoon seudulla toimivat järjestöt ja yhdistykset 
  • pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistot 
  • muut kansalaisopistot (mm. Uudenmaan opistojen yhteistyöverkoston rehtoritapaamiset ja vuosittainen eloseminaari) 
  • Taiteen perusopetuksen liitto 

PKS-yhteistyö 

Työväenopisto tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen kanssa muun muassa yhteisen Kursor-opintohallintojärjestelmän parissa.