Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on Omnian toiminnan ydin. Se tarkoittaa sitä, että yhteisönä olemme sitoutuneet saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Omnian kestävän kehityksen teemat vuosina 2021–2024

Edistämme vuosittain seuraavia YK:n kestävän kehityksen teemoja toiminnassamme:

  • Hiilineutraali Omnia, vuoden 2021 läpileikkaava teema
  • Ihmisarvoinen Omnia, vuoden 2022 läpileikkaava teema
  • Kiertotalouden Omnia, vuoden 2023 läpileikkaava teema
  • Älykäs ja resurssiviisas Omnia, vuoden 2024 läpileikkaava teema

Kestävän kehityksen mittarit

Kestävän tulevaisuuden rakentamista seurataan tiekartan mittareiden avulla. Lähtötaso on määritelty vuonna 2020 ja edistymistä seurataan vuosittain. Kestävän kehityksen toimintaa tukevat kestävän toiminnan sertifikaatit, OKKA-sertifikaatti ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti.

Ekokompassi

OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti

Kestävä opetus

Kestävän kehityksen osaaminen on tärkeä elinikäisen oppimisen avaintaito ja painotammekin opetuksessa kestävän kehityksen tavoitteiden sisäistämistä ja saavuttamista. Kestävän kehityksen osaaminen tarkoittaa ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökulmien hahmottamista sekä ymmärrystä siitä, miten ilmiöt, asiat ja toiminnot linkittyvät toisiinsa.


Lue lisää