Kielitietoisuus on laaja käsite, mutta yleensä sillä tarkoitetaan tietoisuutta kielestä, kielen rakenteista sekä oppiaine- ja alakohtaisesta kielestä. Kielitietoisuuteen kuuluu myös monikielisyyden tukeminen, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi opiskelijoiden kannustamista hyödyntämään kaikkia osaamiaan kieliä.

Kieli oppimisen välineenä

Kielitietoisuus näkee kielen oppimisen välineenä, ei pelkästään oppimisen kohteena. Kielitietoisessa opetuksessa ja ohjauksessa kiinnitetään huomiota oppiainekohtaiseen kieleen ja sanastoon sekä varmistetaan, että opiskelija on ymmärtänyt puheenaiheena olevan asian. Kielitietoisuuden avulla mahdollistetaan se, että kaikki opiskelijat voivat ymmärtää ja osallistua opetukseen. Kielitietoisuudesta ja selkeästä kommunikaatiosta voivat hyötyä erityisesti mm. maahanmuuttaneet, erityisoppijat, ikäihmiset sekä ihmiset, joilla on neuropsykologisia haasteita. Kun käsitellään uusia ja vaikeita asioita, kielitietoisuudesta hyötyvät kaikki.

Vinkkejä kielitietoiseen opetukseen ja ohjaukseen

Ohjeita kielitietoiseen opetukseen