Espoon työväenopisto kehittää toimintaansa Kursor-kurssipalautekyselystä saatujen vastausten perusteella.

Keneltä palautetta kerätään?

Kurssipalautekysely lähetetään kaikille työväenopiston kursseilla kävijöille sähköpostitse. Muistutathan asiakkaita kyselystä viimeisillä kurssikerroilla. Vastaaminen on vapaaehtoista ja palautetieto on työväenopiston henkilökunnan käytössä Kursor-järjestelmässä. Työväenopisto saa noin 8500 kurssipalautetta vuosittain. 

Työväenopiston suunnittelijaopettajat, pedagogiset suunnittelijat ja koulutussuunnittelijat käsittelevät ainealueitaan koskevat kurssipalautteet läpi säännöllisesti ja vastaavat asiakkaiden parannusehdotuksiin opetusta kehittämällä. Tuntiopettajat saavat kurssipalautetiedot opettamistaan kursseista.

Miksi keräämme palautetta?

Palautteen avulla työväenopiston henkilökunta saa monipuolista tietoa opetuksen, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja tilojen laadusta määrällisesti sekä laadullisesti. Palautetiedon perusteella työväenopisto pystyy määrittämään kehittämistoimenpiteensä.   

Työväenopistonpiston henkilökunta voi tarkastella yksittäisen kurssin, ainealueen tai koko opiston saamaa palautetta ja ristiintaulukoida tietoa Kursorin monipuolisella raportointityökalulla. Myös opiston tuntiopettajat ja luennoitsijat voivat Kursor-järjestelmästä katsoa omista kursseistaan saamaansa kurssipalautetta ja kehittää opetustaan. Jatkuvan suunnittelun toimintatavassa palautteita tulee Kursor-järjestelmään jatkuvasti, mikä mahdollistaa opetuksen laatuun vaikuttamisen lukuvuoden aikana. Tämä vaatii opettajilta aktiivista palautetiedon hyödyntämistä.

Miten palautetta kerätään?

Työväenopiston asiantuntija hakee Kursorista viikoittain päättyneet kurssit, tekee kurssihaun ja lähettää Kursorin kautta palautelinkin kursseilla kävijöiden sähköpostiin.  

Asiakkaat saavat kurssipalautelinkin, jonka voi aktivoida yhden kerran. Asiakkaan antama kurssipalaute kohdistuu linkin osoittamaan kurssiin, mikä kohdistaa palautetiedon tarkasti ainealueelle, aineryhmään, opettajaan, opetuspaikkaan, kohderyhmään ja opetusmuotoon. Tämä mahdollistaa tiedon monipuolisen suodattamisen halutusta näkökulmasta. 

Asiakaspalautteet antavat syvällistä tietoa opetuksen osa-alueista, jotka ovat opetuksen laadun kannalta tärkeitä. Uutta palautetietoa kertyy viikoittain ja opettajien käytössä on myös aikaisempien lukuvuosien asiakaspalautteet. Olennaisin kysymys on, kuinka hyödynnämme asiakkailtamme saamamme kurssipalautteet ja miten niiden avulla tehtävä opetuksen kehittämistyö näkyy asiakastuloksissamme.

Työväenopiston kurssipalautteen käsittelyn vaiheet ydinprosessissa

 1. Opiskelijapalautteiden hankinta
  1. Suunnitellaan palautetiedon kokonaisuus
  2. Hankitaan palautetieto opiskelijoilta
  3. Valmistellaan palautetieto eli räätälöidyt Kursor-raportit
 2. Tiedon analysointi
  1. Kootaan ja analysoidaan palautetieto
  2. Käsitellään palautetieto esihenkilöryhmässä
  3. Käsitellään palautetieto henkilöstön kanssa
  4. Toimitetaan palauteraportti sidosryhmille
 3. Muutosten toteuttaminen ja seuranta
  1. Sovitaan välittömistä toimenpiteistä
  2. Tehdään päätökset keskeisistä muutoksista
  3. Otetaan muutokset huomioon suunnitteluprosessissa