Opettajan velvollisuus on huolehtia yhteistyössä muun henkilöstön kanssa oppijoiden hyvinvoinnista, oppimisympäristön ja toiminnan turvallisuudesta sekä järjestyksen pysymisestä. 

Soita tarvittaessa apua vahtimestarilta tai hätätilanteessa hätänumerosta 112.

Turvallisuus joka päivä 

 • Opiskelijoita ei päästetä opetustiloihin eikä jätetä opetustiloihin ilman opettajaa. 
 • Opetuskerran päätteeksi opettaja
  • varmistaa, että tila on tyhjä ja siistissä järjestyksessä, 
  • sulkee laitteet, 
  • sammuttaa valot ja 
  • lukitsee oven. 
 • Lapsia ei saa tuoda tunneille tai jättää toimipisteen tiloihin ilman aikuisen valvontaa esimerkiksi vanhempien opiskelun ajaksi. 
 • Selvitä opetuspaikkasi hätäpoistumistie opetustilasta ulos, kiinteistön kokoontumispaikka ja ensiapukaapin paikka. 
 • Ilmoita opetuspisteessä havaitsemistasi turvallisuuteen liittyvistä riskeistä opetuspaikan resurssikoordinaattorille, vahtimestarille tai omalle suunnittelijaopettajalle. 
 • Omnian toimipisteissä pidetään keväällä sisälle suojautumisharjoitus ja syksyllä poistumisharjoitus.
  • Harjoitusten ajankohtaa ei kerrota etukäteen.
  • Tuntiopettaja käy harjoituksen aikana opiskelijoiden kanssa poistumistilanteen lävitse.
  • Vauvaryhmien, liikuntarajoitteisten ja liikuntaryhmien ei tarvitse poistua harjoituksen aikana.

Poistumisohje hätätilanteessa 

 • Kurssin opettaja toimii ryhmän johtajana ja huolehtii, että ryhmä toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ja poistuu rakennuksesta välittömästi. 
 • Luokasta poistutaan lähimmän hätäuloskäynnin kautta. 
 • Hissiä ei saa käyttää. 
 • Tavarat jätetään opetustilaan. 
 • Sulje ikkunat ja poistu luokasta viimeisenä, laita Tämä tila on tyhjä -kyltti luokan oven ulkopuolelle ovenkahvaan ja sulje ovi (älä lukitse). 
 • Jos havaitset savua, on poistuttava matalana ja savusta poispäin. 
 • Ohjaa ryhmäsi kokoontumispaikalle. Se on merkitty vihreällä kyltillä rakennuksen ulkopuolella. Huolehdi siitä, että pelastustie jää vapaaksi. 
 • Opiskelijat ilmoittautuvat kokoontumispaikalla ryhmän opettajalle. Opettaja laskee, että kaikki hänen ryhmänsä opiskelijat ovat paikalla ja pyytää opiskelijoita ilmoittamaan, jos he huomaavat jonkun opiskelijatoverinsa puuttuvan. 
 • Puuttuvista henkilöistä ilmoitetaan välittömästi viranomaisille. 
 • Kokoontumispaikalta poistutaan vasta, kun on saatu lupa vastaavalta suojeluvalvojalta tai palokunnalta. 
 • Tutustu: Poistuminen oppilaitoksesta hätätilanteessa – YouTube

Sisälle suojautuminen 

Jos kuulet suojautumiskäskyn (yleinen hätämerkki, viranomaistiedote tai kuulutus): 

 • Toimi rauhallisesti ja määrätietoisesti. 
 • Sulje ikkunat ja poistu luokasta viimeisenä. Laita Tämä tila on tyhjä -kyltti luokan oven ulkopuolelle ovenkahvaan ja sulje ovi (älä lukitse). 
 • Seuraa keltaiseen liiviin pukeutunutta työntekijää ja siirry ryhmäsi kanssa välittömästi suojaan. 
 • Kuuntele radiosta (myös matkapuhelimessa ja internetissä) viranomaistiedotuksia sekä toimipisteen omia kuulutuksia ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 • Vältä matkapuhelimen käyttöä, koska verkon ruuhkautuminen voi haitata pelastustoimintaa. 
 • Älä poistu paikalta ennen kuin olet saanut luvan. 

Tutustu sisälle suojautumiseen oppilaitoksessa (YouTube).

Tapaturman tai vaaratilanteen jälkeen

Vaaratilanteen jälkeen (tapaturma, väkivalta tai sen uhka, sairauskohtaus, epäasiallinen käytös) tee turvallisuuspoikkeamailmoitus ja kerro tilanteesta esihenkilöllesi. Tuntiopettaja tekee ilmoituksen myös kurssin tai luennon aikana sattuneen asiakastapaturman jälkeen. Myös erityisen hyviksi osoittautuneista turvallisuuskäytänteistä kannustetaan tekemään ilmoitus. 

 Tuntiopettajana olet vakuutettu sekä työpäivän aikana että työmatkalla kotoa töihin ja töistä kotiin.

Turvallisuus Omniassa

Turvallisuus on läsnä jokapäiväisessä toiminnassa ja ennakoivalla otteella pyrimme minimoimaan tapaturmat ja turvallisuusriskit. Tutustu Omnian turvallisuusohjeisiin (omnia.fi) ja toimipisteiden pelastussuunnitelmiin (omnia.fi).