Opettajan velvollisuus on huolehtia yhteistyössä muun henkilöstön kanssa oppijoiden hyvinvoinnista, oppimisympäristön ja toiminnan turvallisuudesta sekä järjestyksen pysymisestä. 

Soita tarvittaessa apua vahtimestarilta tai hätätilanteessa hätänumerosta 112.

Turvallisuus joka päivä 

 • Opiskelijoita ei päästetä opetustiloihin eikä jätetä opetustiloihin ilman opettajaa. 
 • Opetuskerran päätteeksi opettaja 
  • varmistaa, että tila on tyhjä ja siistissä järjestyksessä, 
  • sulkee laitteet, 
  • sammuttaa valot ja 
  • lukitsee oven. 
 • Lapsia ei saa tuoda tunneille tai jättää toimipisteen tiloihin ilman aikuisen valvontaa esimerkiksi vanhempien opiskelun ajaksi. 
 • Selvitä opetuspaikkasi hätäpoistumistie opetustilasta ulos, kiinteistön kokoontumispaikka ja ensiapukaapin paikka. 
 • Ilmoita opetuspisteessä havaitsemistasi turvallisuuteen liittyvistä riskeistä opetuspaikan aluekoordinaattorille, vahtimestarille tai omalle suunnittelijaopettajalle. 

Poistumisohje hätätilanteessa 

 • Kurssin opettaja toimii ryhmän johtajana ja huolehtii, että ryhmä toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ja poistuu rakennuksesta välittömästi. 
 • Luokasta poistutaan lähimmän hätäuloskäynnin kautta. 
 • Hissiä ei saa käyttää. 
 • Tavarat jätetään opetustilaan. 
 • Sulje ikkunat ja poistu luokasta viimeisenä, laita Tämä tila on tyhjä -kyltti luokan oven ulkopuolelle ovenkahvaan ja sulje ovi (älä lukitse). 
 • Jos havaitset savua, on poistuttava matalana ja savusta poispäin. 
 • Ohjaa ryhmäsi kokoontumispaikalle. Se on merkitty vihreällä kyltillä rakennuksen ulkopuolella. Huolehdi siitä, että pelastustie jää vapaaksi. 
 • Opiskelijat ilmoittautuvat kokoontumispaikalla ryhmän opettajalle. Opettaja laskee, että kaikki hänen ryhmänsä opiskelijat ovat paikalla ja pyytää opiskelijoita ilmoittamaan, jos he huomaavat jonkun opiskelijatoverinsa puuttuvan. 
 • Puuttuvista henkilöistä ilmoitetaan välittömästi viranomaisille. 
 • Kokoontumispaikalta poistutaan vasta, kun on saatu lupa vastaavalta suojeluvalvojalta tai palokunnalta. 

Sisälle suojautuminen 

Jos kuulet suojautumiskäskyn (yleinen hätämerkki, viranomaistiedote tai kuulutus): 

 • Toimi rauhallisesti ja määrätietoisesti. 
 • Sulje ikkunat ja poistu luokasta viimeisenä. Laita Tämä tila on tyhjä -kyltti luokan oven ulkopuolelle ovenkahvaan ja sulje ovi (älä lukitse). 
 • Seuraa keltaiseen liiviin pukeutunutta työntekijää ja siirry ryhmäsi kanssa välittömästi suojaan. 
 • Kuuntele radiosta (myös matkapuhelimessa ja internetissä) viranomaistiedotuksia sekä toimipisteen omia kuulutuksia ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 • Vältä matkapuhelimen käyttöä, koska verkon ruuhkautuminen voi haitata pelastustoimintaa. 
 • Älä poistu paikalta ennen kuin olet saanut luvan. 

Tapaturman sattuessa

 • Vaaratilanteen jälkeen (tapaturma, väkivalta tai sen uhka, sairauskohtaus, epäasiallinen käytös) tee turvallisuuspoikkeamailmoitus ja kerro tilanteesta myös esihenkilöllesi. Myös erityisen hyviksi osoittautuneista turvallisuuskäytänteistä kannustetaan tekemään ilmoitus. 

Turvallisuus Omniassa