Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (kt.fi) (OVTES, osio F, liite 12 Kansalaisopistot, III tuntiopettajat) mukaisesti.

Tuntiopettajan kanssa solmitaan määräaikainen työsopimus. Työsuhde alkaa kausittain opiston yhteisestä opettajakokouksesta, tuntiopettajan perehdytyksestä tai ensimmäisestä opetuskerrasta ja päättyy, kun viimeinen opetustunti on pidetty. Allekirjoitathan työsopimuksen mahdollisimman pian saatuasi kutsun sähköpostitse sähköiseen allekirjoitukseen.

Palvelussuhteen molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Tuntiopettaja otetaan antamaan työsopimuksessa mainittua opetusta. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen suorittamaan myös sellaisia tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka opettajan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Näistä tehtävistä maksetaan hänelle erillinen tuntipalkka (muu työ).

Niin opetukseen kuin työsuhteeseenkin liittyvissä kysymyksissä käänny aina ensin oman ainealueen suunnittelijan tai assistentin puoleen.

Täytäthän tuntiopettajan perustietojen ilmoituslomakkeen ennen työsuhteesi alkamista.

Luottamusmies 

Luottamusmiehenä toimii Satu Luhtanen, satu.luhtanen@omnia.fi, 050 431 1094.