Ihmisarvoinen Omnia – vapaan sivistystyön rooli ja mahdollisuudet

Oppiminen on etuoikeus

Me Omniassa uskomme, että jokaisella on kyky ja halu oppia. Me omnialaiset luotamme siihen, että voimme edistää ihmis- ja asiakeskeisesti kestävällä arvopohjalla oppimista erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Toimintaympäristön kompleksissa vaatimuksissa pärjäämme yhdessä kehittämällä ja oppimalla.

Kun peilaan näitä arvolauseita yli 100-vuotiseen vapaan sivistystyön historiaan, jossa kansalais- ja työväenopistot ovat kannatelleet demokratiaa, olleet rakentamassa pohjoismaisia hyvinvointivaltioita ja yhteiskunnallista oppimisen tasa-arvoisuutta, koen syvää kiitollisuutta menneestä ja luottamusta siihen hyvään mitä oppiminen ja yhdessä oivaltaminen voivat saada aikaan yksilölle ja yhteisöille.

Oppiminen on vuorovaikutusta

Suomessa itsensä kehittäminen on perustuslain turvaama oikeus. Sinulla ja minulla on oikeus kehittää ja kehittyä ihmisenä. Vapaan sivistystyön laki ohjaa ja antaa oikeuden omaehtoiseen oppimiseen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Tunnistamme oppiselle ja itsensä kehittämiselle vaateita sekä välinearvoja kuten työmarkkinakelpoisuuden ylläpito, työllistymisen varmistaminen, terveelliset elämäntavat, jatkuvan oppimisen vaatimukset, teknologisessa muutoksessa ajan tasalla pysyminen jne. Mutta jos katsoo lempeästi itseensä, niin vapaa sivistystyö antaa luvan ja mahdollisuuden pysähtyä itsen äärelle, nähdä toisin ja uskoa parempaan. Oppiminen yhdessä antaa toivoa ja kokemuksen osallisuudesta ihmisinä – sinuna ja minuna.

Nyt jos koskaan tarvitsemme yhteistä ymmärrystä, toistemme kunnioitusta, erilaisuuden hyväksymistä ja rohkeutta kohdata. Koskapa tieto on näppäimen painalluksen päässä, se muutos, mikä tarvitaan, on datan ja tiedon muuttuminen ymmärrykseksi, merkitykseksi, tietoisuudeksi, elämätavaksi ja sen mukaisiksi teoiksi (Kaisa Lindström: Ilo oppia ja opettaa – vapaan sivistystyön puhurit ja myötätuulet artikkelijulkaisu s. 22).

Oppiminen vahvistaa ihmisarvoa

Ihmisarvoinen Omnia on vuoden 2022 läpileikkaava teema monialaisessa oppilaitoksessamme. Sitoudumme siihen, että yhdenvertaisuus, tasa-arvo, avoimuus ja köyhyyden poistaminen ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme. Omnia takaa yhteisössään toimiville yhdenvertaisen mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään ja taidot jatkuvaan oppimiseen. Ketään ei lannisteta tai kohdella muutoin huonosti ja kaikki saavat samanarvoiset lähtökohdat toteuttaa unelmiaan opinnoissaan tai ammatissaan. Kaikelle kiusaamiselle on nollatoleranssi.

Meillä vapaassa sivistystyössä nämä Kestävän tulevaisuuden arvot on sisään kirjoitettu koulutustehtäväämme. Vapaaseen sivistystyön kansan sivistyksen eetoksen rinnalle nousee ekososiaalisen sivistyksen tavoitteet, jotka antavat mielen ja merkityksen oppimiselle sekä ymmärryksen siitä, että ihminen on riippuvainen luonnosta ja muista ihmisistä. Ekososiaalinen sivistys auttaa meitä arjessamme ottamaan huomioon ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat. Jokaisella kurssilla voimme yhdessä opetella ajattelemisen taitoja moniäänisesti ja toisia kunnioittaen. Ihmisarvoisesti.

Lähteitä

Omnia – Kestävä tulevaisuus (omnia.fi)

Vapaa sivistystyö: Eilen, tänään & huomenna. Jenni Pätäri, Sini Teräsahde, Aaro Harju, Jyri Manninen & Anja Heikkinen (vapausjavastuu.fi)