Uuden työehtosopimuksen keskeiset muutokset

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES on päivitetty uudelle sopimuskaudelle 1.5.2022-30.4.2025. Työväenopiston tuntiopettajia koskevia keskeisiä muutoksia ovat:

  • 1.6. alkaen palkkoihin maksetaan 2% yleiskorotus. Espoon työväenopistossa korotus maksetaan takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.
  • Määrävuosikorotusten muutokset 1.8. alkaen: Jo aiemmin maksetun kolmen vuoden määrävuosikorotuksen (6%) lisäksi korotukset lasketaan nyt myös viiden vuoden (4%) ja seitsemän vuoden (4%) kohdalla. Tuntiopettajan tulee olla opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai muussa kansalaisopistossa, ja määrävuosikorotukset myönnetään HR:lle toimitettujen työtodistusten perusteella.
  • Tuntiopettajille maksettavien matkakorvausten omavastuuosuus nousee 6 kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta 20 kilometriin. Espoon työväenopistossa on päätetty maksaa alkavan syksyn ajan matkakorvauksia vanhan TESin mukaan 6 kilometriä ylittävältä osalta, ja uutta TESiä siirrytään tältä osin noudattamaan 1.1.2023.

Lue lisää työsopimuksesta ja sen ehdoista.