Päivitetty 16.10.: Varautuminen mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin

SAK on aloittanut yhdessä jäsenliittojensa kanssa järjestölliset toimet vastustaakseen hallituksen kaavailemia työelämää koskevia lainsäädäntöhankkeita. Myös ammattiliitto Pro on ilmoittanut mielenilmauksista.

Tämän seurauksena eri puolilla Suomea järjestetään seuraavan kolmen viikon aikana (25.9.–15.10.2023) pistemäisiä työtaistelutoimia. Työtaistelutoimet voivat alkaa lyhyellä varoitusajalla. SAK on ilmoittanut, tiedottavansa mahdollisista työtaistelutoimista neljä (4) vuorokautta aiemmin.

Seuraa tilannetiedotusta

Päivitämme tilannetietoja työtaistelutoimien vaikutuksesta Omniaan ja yleisesti pääkaupunkiseudun alueeseen tarpeen mukaan.

Viikko 42

16.10.2023: Ei toimenpiteitä.

Viikko 41

Viikolla 41 (9.–13.10.) työtaistelutoimenpiteillä ei vaikutusta Omnian tai Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan.

Ei työtaistelutoimenpiteitä pääkaupunkisedulla viikolla 40

Viikolla 40 (2.-6.10) työtaistelutoimenpiteillä ei vaikutusta Omnian tai Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan.

Ei työtaistelutoimenpiteitä pääkaupunkisedulla viikolla 39

SAK:n tai muiden työtekijäliittojen tämänhetkisten tiedotteiden mukaan työtaistelutoimet eivät kohdistu kuluvalla viikolla (vko 39) pääkaupunkiseudulle. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollista muutoksista jatkossa Omnian Intrassa sekä työväenopiston tuntiopettajien sivuston Uutiset-osiossa.

Opetus jatkuu, muutokset toiminnassa kuitenkin mahdollisia 

Omnian toiminnot pyritään toteuttamaan mahdollisten työtaistelutoimien ajan mahdollisimman normaalisti, mutta jotain muutoksia saatetaan kuitenkin joutua tekemään. Tiedotamme näistä erikseen.

Toteutuessaan mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden vaikutukset saattavat kohdistua Omniassa hallinto- ja tukitoimintoihin.

Työntekijöiden osalta hallituksen suunnittelemiin toimenpiteisiin (ns. työelämäkirjaukset) kohdistuva työtaistelu on laillinen silloin, kun se ei kohdistu voimassa oleviin työehtosopimuksiin tai niiden määräyksiin.  Viranhaltijoiden osalta hallituksen suunnittelemiin toimenpiteisiin kohdistuva ns. poliittinen työtaistelu on pysyvän työrauhavelvoitteen vastainen.