Mitä on osaamisperusteisuus?

Osaamisperusteisuuden keskiössä on osaaminen, sen kartuttaminen ja osoittaminen. Kurssisuunnittelussa se tarkoittaa tapaa kuvata tavoitteiden kautta, mitä opiskelijan tulee tietää, ymmärtää ja pystyä tekemään oppimisprosessin päätteeksi. Osaamisperusteiset kurssit eli opintopistekurssit kuvataan niin, että kursseille on määritelty osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja kurssin laajuus on kerrottu opintopisteinä.

Mikä on opintopistekurssi?

 • Opintopistekurssilla tarkoitetaan kurssia, josta opiskelija saa tunnustetun opintosuorituksen Koski-tietokantaan suoritettuaan kurssin hyväksytysti (hyvä osaaminen)
 • Opintopistekurssi on työelämälähtöisesti suunniteltu ja toteutettu pedagogisesti tukemaan opiskelijan osaamisen karttumista osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti
 • Opintopistekurssi voidaan järjestää lähi-, verkko- tai hybridiopetuksena
 • Opintopistekursseilla varmistetaan, että opiskelija on tietoinen opintopistemahdollisuudesta, suostumuksen antamisesta ja sen perumisesta, kurssin osaamistavoitteista, arviointikriteereistä ja arviointimenetelmistä
 • Opintopistekurssilla suoritettu osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, kun opiskelija on saavuttanut kurssin osaamistavoitteet hyvällä tasolla, hänen suorituksensa on hyväksytty

Miksi opettaisin osaamispistekurssia?

Osaamisen tunnustaminen kansalaisopistoissa on koulutuspoliittinen luottamuksen osoitus ammattialallemme. Opintopistekurssin opettajana olet mukana opiskelijan osaamisen näkyväksi tekemisessä ja opintopisteiden tuottamisessa.

Pääset kehittämään erityisesti arviointiosaamistasi erilaisten arviointimenetelmien kautta. Arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen saat tukea itseopiskelumateriaalista sekä omalta suunnittelijaopettajaltasi

Opintopistekurssien suunnittelu tehdään etukäteen, jolloin kurssin opettaminen ja osaamisen arviointi sujuvat järjestelmällisesti. Kurssisisältöjä voidaankin hyödyntää useamman kerran.

Lisäksi opintopistekursseista maksetaan pieni palkanlisä.

Ennen opintopistekurssin suunnittelua

Jos haluat suunnitella opintopistekurssin ja olla mukana kehittämässä koko työväenopiston osaamisperusteista opetusta laadukkaammaksi, pohdi näitä asioita ennen opintopistekurssin suunnittelua:

 • Onko kurssillasi jonkinlainen yhteys työelämään ja työelämässä tarvittaviin taitoihin?
 • Onko kurssisi suunnattu erityisesti jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi nuoret (16-29 -vuotiaat) tai maahanmuuttaneet?
 • Arvioi osaamisesi opintopistekurssin suunnitteluun ja pyydä tarvittaessa tukea suunnittelijaopettajaltasi: kurssitekstin kirjoittaminen, laajuuden määrittely, osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien määrittely, arviointiosaaminen.

Opintopistekurssin laatukriteerit

Omniassa opetus ja ohjaus perustuu uskoon siitä, että jokaisella on kyky ja halu oppia. Osaaminen ja motivaatio kehittyvät vuorovaikutuksessa, osaamistavoitteiden ollessa selkeitä sekä ohjauksen ja palautteen ollessa oikea-aikaista ja arvostavaa. Opiskelijalla on oikeus saavuttaa hyvä osaaminen kurssilla. Opiskelijan osallisuuden kokemus ja hyvinvointi lisääntyvät tiedon laajetessa ja opiskelijan toimiessa yhteisön aktiivisena jäsenenä. Opetusta, ohjausta ja palautetta toteutettaessa opintopistekurssilla tulee varmistaa, että opiskelijan oikeus saada opetusta ja ohjausta toteutuu.

Opintopistekurssin laatukriteerit

Kiinnostuitko?

Opintopistekurssin suunnittelun itseopiskelumateriaali löydät Moodlesta. Moodleen pääset kirjautumaan seuraavasti:

 1. Mene sivulle https://moodle.omnia.fi/
 2. Valitse kirjautumiseen sopiva tapa, riippuen siitä, onko sinulla omnia.fi -tunnuksia vai ei.

Näin löydät itseopiskelumateriaalin Moodlessa:

 1. Kirjaudu Moodleen omilla tunnuksillasi sivulla https://moodle.omnia.fi/
 2. Kirjoita kurssitunnus sivun oikeassa yläreunassa olevaan Etsi kursseja -hakuruutuun: Oiva-hanke.
 3. Tarkista, että näet oikean kurssin ja klikkaa kurssin nimeä.

Suunnittelusi tukena voit hyödyntää myös Oiva-hankkeessa ideoituja esimerkkikohderyhmien opintopistekursseja:

Ideasta toteutukseen

 • Ota yhteys omaan suunnittelijaopettajaasi ja sovi kurssisi sisällöstä, työelämälähtöisestä teemasta, mahdollisesta kohderyhmästä ja ajankohdasta.
 • Perehdy Moodlen itseopiskelumateriaaliin
 • Määrittele kurssin osaamistavoitteet, laajuus, arviointikriteerit ja -menetelmät
 • Täytä ja palauta Moodlesta löytyvä kurssisuunnittelulomake omalle suunnittelijaopettajallesi.

Tämä itseopiskelumateriaali on luotu Opetushallituksen Laatu- ja kehittämisavustuksella Oivalla osaamisesi, tunnusta taitosi (Oiva) –hankkeessa 2023.