Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti ilmonet.fi-palvelussa tai puhelimitse (020 692 444, ma–to klo 12.30–15.30). Pyydä kysyjiä aina kääntymään peruutus- ja laskutusasioissa asiakaspalveluun (omnia.fi) puoleen. 

Opettaja ei voi ottaa vastaan ilmoittautumisia. Asiakaspalvelun tai ainealueen assistenttien kautta hoidetaan kaikki opiskelijoiden ilmoittautumisiin, perumisiin, jonopaikkoihin tai kurssipaikkoihin liittyvät asiat. Näin varmistetaan opiskelijan tiedot ja saadaan laskut oikealle opiskelijalle oikealta kurssilta.

Kurssilla on opiskelija, jonka nimeä ei ole läsnäololistassa 

Jos kurssillesi tulee opiskelija, jonka nimeä ei ole Kursorin läsnäololistassa, ota opiskelijan koko nimi ja puhelinnumero ylös ja toimita ne ainealueen assistentille. Ohjaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme (omnia.fi), jotta kurssi-ilmoittautuminen voidaan hoitaa kuntoon. 

Muistathan, että Kursorista löydät aina ajantasaisen listan kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista. Tutustu Kursorin ohjeisiin.

Kurssipaikka on aina henkilökohtainen. Jos läsnäololistassa on kurssille osallistujan vaimon, miehen, naapurin tai muun tutun nimi, ohjaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun, jotta kurssipaikka saadaan vahvistettua oikealle henkilölle. 

Jonottajat

Jos kurssillesi on jonottajia ja sinusta tuntuu, että ryhmään mahtuisi lisää opiskelijoita, ota yhteyttä opetuksen yhteyshenkilöösi tai ainealueen assistenttiin. Jonottajat otetaan kurssille joko automaattisen jonojenkäsittelyjärjestelmän tai asiakaspalvelun kautta, jotta laskutus toimii oikein. 

Perumisasiat

Jos opiskelija haluaa perua osallistumisensa kurssille, ohjaa häntä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun (omnia.fi). Tutustu itsekin perumisehtoihin (omnia.fi), jotta osaat auttaa opiskelijoita.

Jos kurssisi opetuskerta joudutaan perumaan tai siirtämään esimerkiksi sairastumisen tai muun syyn vuoksi, asia hoidetaan aina opetuksen yhteyshenkilön tai ainealueen assistentin kautta. Ilmoitamme opiskelijoille opetuskerran peruuntumisesta tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse ja varmistamme opetustilojen varaustilanteen. Koko kauden kestävällä kurssilla yhden opetuskerran peruuntuminen ei oikeuta kurssimaksun alennukseen tai korvaavaan kertaan.

Ennakkoilmoittautuminen jatkotason kurssille

Joillekin opiston jatkotason kursseille on ennakkoilmoittautuminen. Näitä ovat pääasiassa kielten, merenkulun ja jotkut taideaineiden kurssit. Kaikki ennakkoilmoittautumiset jatkokursseille hoidetaan niin, että ainealueassistentti ilmoittaa opiskelijoille ennakkoilmoittautumisoikeudesta. Opiskelija voi ilmoittautua ennakkoon sähköpostiinsa saamansa linkin kautta Ilmonetissä (ilmonet.fi) tai puhelimitse asiakaspalveluun. Kannustamme sinua kertomaan opiskelijoille jatkokursseista, mutta kerro samalla, että heidän pitää ilmoittautua Ilmonetin tai asiakaspalvelun kautta myös jatkokursseille.

Kenelle ohjaan opiskelijan, jos en osaa itse vastata? 

Opiskelijoiden neuvonnassa ja ohjauksessa lähtökohtana on, että se, jolle kysymys tulee ensimmäisenä auttaa mahdollisimman pitkälle ja yrittää etsiä tarvittavan tiedon opiskelijalle. 

Jos et kuitenkaan löydä vastauksia, alla on vinkkejä siitä, kenelle opiskelija kannattaa ohjata eteenpäin: