Palkan määräytyminen

Tuntiopettajalle maksetaan opetus- ja muusta työstä tuntipalkka OVTESin (kt.fi) mukaan. Yksi opetustunti on 45 minuuttia ja muun työn tunti 60 minuuttia. Oppitunnin palkkaan sisältyy oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. 

Tuntiopettajan palkka määräytyy tutkinnosta riippuen seuraavasti:

 • (a) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja 32,07 € 
 • (b) alemman korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja 30,00 € 
 • (c) muut tuntiopettajat 28,50 €

Tuntipalkkaa maksetaan korotettuna:

 • 5 %, jos opettaja on suorittanut aikuiskasvatuksen perusopinnot/kasvatustieteen perusopinnot, jotka sisältävät aikuiskasvatustieteen perusopinnot. 
 • 10 %, jos opettaja on suorittanut 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset pedagogiset opinnot.
 • 6 % määrävuosikorotus, jonka vähintään 16 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voi hakea HR:ltä, jos hän on kolme kalenterivuotta (156 viikkoa) opettanut em. tuntimäärän omassa tai muussa kansalaisopistossa. Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. 
 • 4 % määrävuosikorotus, jonka vähintään 16 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voi hakea HR:ltä, jos hän on viisi kalenterivuotta (260 viikkoa) opettanut em. tuntimäärän omassa tai muussa kansalaisopistossa. Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. 
 • 4 % määrävuosikorotus, jonka vähintään 16 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voi hakea HR:ltä, jos hän on seitsemän kalenterivuotta (364 viikkoa) opettanut em. tuntimäärän omassa tai muussa kansalaisopistossa. Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. 
 • 5 % /opetustunti, jos kurssi on merkitty opintopistekurssiksi. Korotus perustuu osaamisen arvioinnin ja opintosuoritusmerkinnän tekemiseen liittyviin opettajan työvelvollisuuksiin.

Määrävuosikorotuksen laskemista varten Omnian Henkilöstöpalvelut tarvitsee työtodistukset, joista ilmenee opetustuntien ja opetusviikkojen määrä. Laskenta tehdään korkoa korolle periaatteella.

Avoin yliopisto: Omnia noudattaa opetuspalkkioiden osalta Helsingin ja Turun yliopiston määrittelemiä palkkioperusteita. 

Määritelläkseen palkkaperusteesi suunnittelijaopettaja tarvitsee tutkintotodistuksesi.

Luentopalkkiot 

Saman opetusteeman jatkuessa ns. sarjaluentona luennoitsijalle maksetaan seuraavasti: 

 • vähintään lisensiaatin tutkinnon suorittaneet 59,00 euroa 
 • ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 42,00 euroa 
 • alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet 25,00 euroa 

Opetusteeman vaihtuessa jokainen luentokerta luennoitsijalle maksetaan ns. kertaluentopalkkio, joka on seuraava: 

 • vähintään lisensiaattitutkinnon suorittaneet 84,00 euroa 
 • ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 67,00 euroa 
 • alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet 42,00 euroa 

Muista ilmoittaa tiimin assistentille henkilötietojesi (esim. osoite, pankkitili, tutkinto) muutoksista! 

Kannustuslisät

Omnia Espoon työväenopisto huomioi lukukausien päätteeksi kannustulisällä työhönsä erityisen sitoutuneesti ja kehittämismyönteisesti suhtautuvia tuntiopettajiaan. Tuntiopettajia tiedotetaan kannustuslisän arviointikriteereistä yhteisesti ja kannustuslisien saajia henkilökohtaisesti.

Palkan maksaminen 

Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi, ja palkka maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta seuraavan kuukauden 7. päivänä. Kuluvan kuukauden palkkatietojen siirto maksatukseen tehdään noin 2–2,5 viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Palkkatietojen siirron jälkeen tehdyt muutokset ja korjaukset (esim. sairauspoissaolot ja matkakorvausten haku) siirtyvät maksuun seuraavaan palkanmaksupäivään. 

Palkkalaskelma 

Oman palkkalaskelmasi löydät omasta verkkopankistasi. Omnian verkkopalkkaoperaattori on CGI. Verkkopalkkapalvelun kautta palkkalaskelmien selailu ja arkistointi on kätevää. Voit myös itse tallentaa palkkalaskelmasi suoraan pdf-tiedostona ja tulostaa laskelman. Viimeisimmän palkkalaskelman alaosa toimii myös palkkatodistuksena. 

Verokortti 

Sarastia Oy suorasiirtää verokortit reaaliaikaisesti Verohallinnolta palkanlaskentaan, joten sinun ei tarvitse erikseen toimittaa verokorttiasi tai muutosverokorttiasi.

Suorasiirto ei koske lähdeverokorttia. Tarvittaessa sinun tulee toimittaa lähdeverokorttisi Sarastian verkkopalvelun (asiakaspalvelu.sarastia.fi) kautta.

Ammattiyhdistyksen jäsenmaksu

Mikäli haluat, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksu peritään palkastasi, toimita perintävaltuutus ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen omniahr@omnia.fi.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää valtuutuksen postitse: 

Omnian Henkilöstöpalvelut 
PL 77705 
02070 Espoon kaupunki