Kun sairastun

Sairastuessasi ota heti yhteys puhelimitse esihenkilöön eli koulutuspäällikköön. Tarvittaessa jätä viesti sekä ilmoita sairastumisesta oman ainealueesi assistentille. Katso tiimisi koulutuspäällikön ja assistenttien yhteystiedot.

Jos sairastut äkillisesti opetuspäiväsi iltana (klo 15.45-) tai viikonlopun opetuspäivänäsi, ota yhteys opetuspisteesi sijainnista riippumatta Itätuulenpihan vahtimestareihin (p. 046 877 3622).

Tieto sairastumisesta tarvitaan nopeasti, jotta kurssikerralle on aikaa etsiä sijainen tai opiskelijoille saadaan ajoissa tieto tuntien peruutuksesta. Poissaoloilmoitus ja lääkärintodistus tulee aina toimittaa oman ainealueen koulutuspäällikölle postitse tai sähköpostitse.

Palkkatietojen siirron jälkeen tehdyt muutokset (esim. sairauspoissaolot) ja korjaukset siirtyvät maksuun seuraavaan palkanmaksupäivään (seuraavan kuukauden 7. päivä).

Sairausajan palkka

Tuntiopettajalle maksetaan sairausajan palkkaa voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 

Jos tuntiopettajan työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden (työsopimuslaki 2. luku 11 §), opettajalla on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 % palkastaan. 

Jos tuntiopettaja opettaa keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa koko palvelussuhteen ajan, sairausajan palkkapykälät ovat erilaiset (KVTES, V luku, 2 ja 8 §).  

Oman ilmoituksen perusteella (esihenkilön luvalla) voi oman sairauden vuoksi olla poissa enintään viisi kalenteripäivää. Sairausloman ajan palkka muodostuu kuten edellä on mainittu. Saadessaan ilmoituksen sairauspoissaolosta esihenkilö voi vaatia lääkärintodistuksen. 

Ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton, mikäli sairauslomailmoitusta ja lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivästä. 

Tilapäinen hoitovapaa 

Työntekijän lapsen, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta, sairastuessa äkillisesti on työntekijällä oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata. Palkalliseen poissaoloon on oikeus opettajalla, jolla on opetustunteja keskimäärin yli 14 tuntia viikossa. Tilapäistä hoitovapaata myönnetään enintään neljä peräkkäistä työpäivää kerrallaan, näistä 3 kalenteripäivää on palkallista. 

Lapsen sairastumisesta on annettava luotettava selvitys, esimerkiksi terveydenhoitajan todistus (todistuksella pitää lukea myös työntekijän nimi) tai muu työnantajan hyväksymä selvitys. 

Muu syy poissaoloon 

Esihenkilö (koulutuspäällikkö) voi antaa luvan siirtää opetuskertaa vain erittäin pätevästä syystä ja mikäli se on mm. tilojen puolesta mahdollista. Sijaisjärjestelyistä on aina sovittava oman yhteyshenkilön (suunnittelijaopettaja, pedagoginen asiantuntija, suunnittelija) kanssa. Opetuskerralta myöhästyminen voi alentaa opetuksesta maksettavaa palkkaa.