Virhe Sarastia365HR-järjestelmässä

Sarastia on löytänyt omavalvonnassaan Omnian palkanmaksujärjestelmässä virheen, joka koskee 372 henkilöä. Kyse on erittäin pienistä summista kunkin palkan-/palkkionsaajan kohdalla. Virheet kohdentuvat aikaan 2021–2023. 

Virheen vuoksi palkansaajilta on peritty puutteellisesti sivukuluja tietyistä palkkalajeista. Puuttuvia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja ei kuitenkaan peritä palkansaajilta jälkikäteen eikä tällä ole vaikutusta takautuvasti palkkoihin. Virheen piirissä olevia palkansaajia tiedotetaan tulevista korjauksista etukäteen henkilökohtaisesti. Sarastia ja Omnia pahoittelevat virhettä. Tapahtuneella järjestelmävirheellä ei ole vaikutusta tuleviin palkanmaksuihin.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Tuukka Soini, 046 877 2952