Tällä sivulla:

  Ennen verkko-opetuksen suunnittelua

  Jos haluat kehittyä verkko-opettajana ja olla mukana kehittämässä koko työväenopiston verkko-opetusta laadukkaammaksi, pohdi näitä asioita ennen verkko-opetuksen suunnittelua:

  • Soveltuuko opetettava aine verkko-opetukseen (työvälineet, tarvittavat lisenssit jne.)?
  • Arvioi tietotekninen osaamisesi sekä laitteittesi ja opetusympäristösi soveltuvuus verkko-opetukseen.
  • Mieti minkälainen kurssisi on: haluatko jakaa kurssimateriaalia, tarvitsetko vain live-yhteyden vai molempia?
  • Katso verkkokurssin pedagogista käsikirjoitusta/suunnittelutyökalua (padlet.org) ja kirjaa niiden pohjalta ylös ajatuksiasi omasta kurssistasi.
  • Tutustu Omnian verkkokurssien laatukriteereihin, jotka on laadittu opettajan työn tueksi.

  Omnialaisen verkkokurssin laatukriteerit

  Omniassa opetus ja ohjaus perustuu uskoon siitä, että jokaisella on kyky ja halu oppia. Osaaminen ja motivaatio kehittyvät vuorovaikutuksessa, tavoitteiden ollessa selkeitä sekä ohjauksen ja palautteen ollessa oikea-aikaista ja arvostavaa. Oppijan osallisuuden kokemus ja hyvinvointi lisääntyvät tiedon laajetessa ja oppijan toimiessa yhteisön aktiivisena jäsenenä. Opetusta, ohjausta ja palautetta toteutettaessa verkkokurssilla tulee varmistaa, että oppijan oikeus saada opetusta ja ohjausta toteutuu.

  Nämä kriteerit on laadittu opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä heidän esimiestensä työn tueksi:

  • Verkkokurssilla tarkoitetaan pääosin verkkoympäristössä toteutuvaa oppimista.
  • Verkkokurssi sisältää pedagogisesti suunnitellun ja perustellun oppimisen polun oppijaa aktivoivien tehtävien, ohjaamisen ja palautteen avulla.
  • Verkkokurssi voidaan järjestää itsenäisesti suoritettavana tai aikataulutettuna.
  • Verkkokursseilla on yhtenäinen rakenne.
   • Kurssin etusivulta löytyvät opettajan tervehdys ja yhteystiedot. Kurssin ensimmäisestä osiosta löytyvät kurssin suorittamisen ohjeet sekä tarvittaessa kurssin arviointikriteerit.  
  • Verkkokurssin suunnittelussa, tuotantovaiheessa ja toteutuksessa huomioidaan monenlaisten opiskelijoiden tarpeet.
   • Opiskelijan lähtötaso voidaan selvittää ja oppimisen polku suunnitella sen mukaisesti. 
   • Oppimisen polku voidaan suunnitella myös oppijan tavoitteiden mukaisesti. 
  • Verkkokurssilla verkkoympäristöä hyödynnetään monipuolisesti, jotta oppijan oppiminen on aktiivista toimintaa. 
  • Verkkokurssilla oppimateriaali on Omnian oppimateriaalien laatukriteerien mukaista
   • Oppimateriaali on pedagogisesti perusteltua.  
   • Oppimateriaali on tavoitteellista: materiaalin tulee sisältää kuvaus siitä, mitä materiaalilla tavoitellaan. 
   • Oppimateriaali on oppijaa aktivoivaa ja siitä on hyötyä tai iloa oikeassa elämässä. 
   • Oppimateriaalin kieli on selkeää ja pyrkii välttämään monitulkintaisuutta. 
   • Oppimateriaali on kielitietoista: Kielen keskeinen merkitys oppimateriaaleissa on tunnistettu. Oppimateriaaleissa huomioidaan oppijan kielelliset valmiudet. 
   • Oppimateriaali on kulttuuritietoista: materiaali ei ole loukkaavaa ja se tukee ja kannustaa eri-ikäisten, eri kulttuureista tulevien ja kaikenlaisten oppijoiden oppimista.  
   • Oppimateriaali on monikanavaista, jotta se tukee monenlaisia oppijoita. 
   • Oppimateriaali on saavutettavaa, jotta tasavertaisuus oppijoiden kesken toteutuu. 
   • Oppimateriaalien käyttöoikeudet on otettu huomioon.  
   • Oppimateriaali on ajantasaista sekä ajankohtaista ja materiaalien linkitykset yms. toimivat.  
   • Oppimateriaali tukee vuorovaikutusta ja kannustaa siihen. Vuorovaikutusta voi olla oppijan ja opettajan, oppijan ja oppijan sekä verkossa oppijan ja oppimisalustan välillä.  
   • Oppimateriaalin laatua parannetaan opiskelijoiden ja kollegoiden palautteen perusteella. Materiaali elää ja kehittyy.  
  • Verkkokurssilla mahdollistetaan oppijoiden välinen vuorovaikutus. Myös opettajan läsnäolo kurssilla näkyy, kuuluu ja tuntuu. 
  • Verkkokurssilla oppija saa ohjausta ja palautetta oikea-aikaisesti. 
  • Verkkokurssilla oppijalla on mahdollisuus opintojen edistymisen seurantaan. 
  • Verkkokurssilla palautteen keruu oppijoilta on suunniteltua ja aikataulutettua. 
  • Saatuun palautteeseen reagoidaan ja sen pohjalta kurssia kehitetään ja päivitetään. 

  Espoon työväenopistossa on koottu parhaita didaktisia käytänteitä ja vinkkejä eri ainealueille Opetushallituksen rahoittaman Yhden oppilaitoksen anatomia –hankkeen puitteissa. Löydät vinkit oman ainealueesi Padlet-alustalta. Nappaa sinulle sopivimmat ja kokeile rohkeasti!

  Vinkit teoria-aineiden ja kielten ainealueille (omnia1.padlet.org)

  Vinkit kädentaidot- ja kuvataide-ainealueille (omnia1.padlet.org)

  Vinkit liikunta-, musiikki- ja teatteri-ainealueille (omnia1.padlet.org)

  Työväenopiston liikunnan tuntiopettajien etäopetuksen tueksi on luotu opas vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Oppaan sisältö on koottu tuntiopettajien verkkokyselyn sekä aiemman tutkimustiedon avulla, ja se on toteutettu yhteistyössä osana Jyväskylän yliopiston terveystieteiden pedagogisia aineopintoja. Poimi vinkit ja sovella opasta apuna omassa verkkovälitteisessä etäopetuksessasi ryhmähengen tukemiseksi!

  Ideasta toteutukseen

  • Ota yhteys yhteyshenkilöösi opetukseen liittyvissä asioissa
  • Esittele kurssi-ideasi ja sovi käytettävästä verkko-oppimisalustasta (Moodle, Teams, Zoom). Yhteyshenkilösi kautta saat tarvitsemasi tunnukset.
  • Jos tarvitset erillisiä laitteita (webkamera, mikrofoni tms.), pyydä niitä opetuksen yhteyshenkilöltäsi.  
  • Jos et pysty opettamaan kotona, kerro siitä yhteyshenkilöllesi. Voit opettaa myös Omnian tiloissa Omnian laitteilla, kun sinulle on varattu opetustila. 

  Verkko-oppimisympäristöjen ohjeita

  Olemme keskittäneet kaikkien Omnian käytössä olevien järjestelmien tekniset ohjeet it.omnia.fi-sivustoon. Sivustolta löydät apua järjestelmien käyttöön ja teknisen tuen yhteydenottolomakkeen. Moodle-työtila tilataan lomakkeella.

  Voit perehtyä opetusta rikastuttavien sovellusten käytöstä kertovaan videoon (Youtube).

  Tukea verkkokurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen

  Tekninen tuki: IT-Helpdesk, 040 022 3112 (arkisin 8–16), helpdesk@omnia.fi

  Digipäivystäjämme palvelee elo-syyskuussa ma–ke klo 14–18.30 ja torstaina klo 12–15. Lokakuusta lähtien ma klo 14–17, ti–ke klo 14–18.30 ja torstaina klo 12–15. Digipäivystäjän yhteystiedot: Ferdi Torbani, ferdi.torbani@omnia.fi, 040 574 3911.

  Verkkokursseihin liittyvä tuki: Digiopettaja Satu Luhtanen Satu.Luhtanen@omnia.fi, 050 431 1094.

  Työväenopisto järjestää myös monia tapahtumia ja koulutuksia, joista saat tukea verkko-opetukseen. Katso kaikki tapahtumat ja koulutukset.

  Verkkokurssin kirjepohjat

  Tuntiopettajat lähettävät verkko-opetuksen kurssikirjeen itse opiskelijoille. Lähetä kurssikirje opiskelijoille 2–3 arkipäivää ennen kurssin alkua. Alta löydät pohjat kurssikirjeeseen riippuen käyttämästäsi verkkoalustasta. Muista lähettää kurssikirje myös ainealueen sähköpostiin. Ainealueen assistentti tallentaa kurssikirjeen Kursoriin, jolloin myöhässä ilmoittautuvat asiakkaat saavat sen hyväksymisviestin mukana. Kurssikirje löytyy aivan hyväksymisviestin lopusta.

  Katso ohjeet kurssikirjeen lähettämiseen Kursor-ohjeista.